Zarząd

Per Laursen
Prezes Zarządu

Mathan Apputhurai
Wiceprezes

Dariusz Szczęsny
Członek Zarządu