Zarząd

 

 

Per Laursen
Prezes Zarządu

 

Mathan Apputhurai
Wiceprezes

 

Dariusz Szczęsny
Członek Zarządu

 

Mateusz Bączyński
Członek Zarządu